Levelsensoren: niveaumeting vloeistof

De meest bekende variant van een levelsensor zit in een benzinetank van een auto. Die meting gebeurt over het algemeen met een vlotter, een boei die op de vloeistof in de tank drijft. Zo’n vlotter zit met een arm verbonden aan een hoeksensor waarmee je het niveau kunt bepalen. 

Realtime vloeistofniveau meten

Tegenwoordig is het steeds gebruikelijker om die vlotter te laten schuiven over een buis met reed-contacten of Hall-sensoren. Het voordeel is dat je dan een nauwkeurig resultaat terugkrijgt en je minder last hebt van schommelingen. Overigens wordt er in een benzinetank sowieso een gemiddelde waarde over de tijd weergegeven op het dashboard, maar voor andere toepassingen volstaat dat niet en heb je weldegelijk een realtime meting nodig.

Wanneer niet kiezen voor levelsensor?

Als een boer bijvoorbeeld zijn gewassen wil besproeien, wil hij exact weten hoeveel er in het reservoir zit. Dan kan hij immers bepalen of hij nog een rondje op en neer over de akker kan rijden, of dat hij beter gelijk kan bijvullen. Een vlotter werkt dan minder goed en dat heeft twee belangrijke redenen. 

Door al het geschok op het veld ontstaat er schuim in de tank waarop de vlotter kan blijven drijven en waardoor je dus een verkeerde meting doet. Ten tweede worden er vaak verschillende vloeistoffen gebruikt, die ook een ander soortelijk gewicht hebben. Een vlotter ligt dan hoger of juist dieper in de vloeistof, wat de meting beïnvloedt.

Andere opties voor niveaumeting vloeistof

In sommige applicaties werkt het beter om een afstandssensor in te zetten. Je kunt het niveau immers bepalen door de afstand tussen de sensor en het oppervlak te meten. Een optie is dan om een ultrasoonsensor te gebruiken omdat je dan niet afhankelijk bent van het soortelijk gewicht. Door zo’n sensor in een open buis te monteren, voorkom je dat de geluidsgolf op eventueel schuim reflecteert.

Een alternatief is een niveaumeting op basis van licht. Voor heldere vloeistoffen kan het lastig zijn om de gereflecteerde bundel op te vangen, maar voor vaste stoffen werkt deze techniek vaak heel goed. Het nadeel van lichtsensoren is dat ze problemen ondervinden in stoffige ruimtes, zoals in een tank met meel. Voor die situaties ligt het meer voor de hand om met ultrasoon- of radartechnologie aan de slag te gaan.

Ook een druksensor wil nog wel eens uitkomst bieden. Dan vergelijk je de druk op de sensor met de buitendruk, en kun je op basis van het soortelijk gewicht van de vloeistof berekenen hoe groot de kolom is, en wat het resterende volume is. Voor vaste stoffen werkt dit niet.

Customer Service:
T +31(0) 73 2200 000

Technical Support
T +31 (0)73 220 00 19