Flowmeters: doorstroming gas of vloeistof meten

Flow gaat over het algemeen over vloeistoffen en gassen. De eerste optie voor vloeistofstromen is een mechanische oplossing. Zo’n schoepenrad die met de stroom mee draait, zie je soms nog bij een benzinepomp, achter een kijkglas. Het aantal omwentelingen is een maat voor de hoeveelheid vloeistof die voorbijkomt. De meeste mechanische flowmeters werken op die manier. Ook iedere watermeter in huis bevat zo’n draairadje.

Ultrasoon als flowmeter

Een meer geavanceerde oplossing is een ultrasoonsensor. Die bestaat meestal uit twee elementen die je aan weerszijden van een leiding plaatst. Het ingebouwde piëzokristal dient als zender en ontvanger van ultrasone geluidsgolven. De tijd die zo’n golf nodig heeft om naar de andere kant te komen, is afhankelijk van de flow. Vergelijk het met een zwemmer die met de stroming mee, of er juist tegenin zwemt. Door de sensorelementen in een hoek ten opzichte van de stroom uit te lijnen, gaat de ene golf met de stroom mee, en de andere er juist tegenin. Het tijdverschil is een maat voor de snelheid van de vloeistof.

Een variant hierop gebruikt het dopplereffect. Dan volstaat één piëzo-element die fungeert als zendontvanger van zijn eigen ultrasone pulsjes. Dat signaal weerkaatst op de deeltjes of bubbels in de vloeistof. Uit de frequentieverschuiving kun je de snelheid afleiden.

Beide opties kun je dusdanig positioneren dat de sensoren niet in contact komen met het medium. Dat maakt ultrasoonsensoren nagenoeg onverwoestbaar.

Temperatuuronafhankelijke coriolis sensor: 

De derde mogelijkheid voor vloeistofstromen is een coriolis sensor. Daarmee meet je de massa die voorbijkomt aan de hand van de vervorming van de buis waar je een deel van vloeistof doorheen stuurt. Een belangrijk voordeel van deze meetmethode is dat ze temperatuuronafhankelijk is. Dat is interessant als je bijvoorbeeld een tankauto wilt vullen en je wilt voorkomen dat het weer invloed heeft op hoeveel benzine je erin laat lopen.

Al deze flowsensoren worden regelmatig gebruikt in de procesindustrie. Het gebeurt maar zelden dat een OEM ze inbouwt in zijn machines. Daarvoor zijn ze meestal te kostbaar.

Dat ligt anders voor gasflowsensoren. In industriële toepassingen worden die regelmatig gebruikt om een proces te regelen. Dat kan ook met een speciaal schoepenrad voor gassen, maar meestal wordt gekozen voor een meting op basis van de temperatuur. Zo’n sensor is opgebouwd uit silicium en bevat een hittedraad en twee temperatuursensoren. Die draad warmt het gas op. Het verschil tussen de twee temperatuurmetingen erachter is een maat voor de flow. Dat levert een nauwkeurig resultaat op; je kunt milliliter per minuut registreren. Let op dat je de sensor wel instelt op het goede gas. Lucht vertoont bijvoorbeeld ander thermisch gedrag dan aardgas.

Customer Service:
T +31(0) 73 2200 000

Technical Support
T +31 (0)73 220 00 19