Level en flow sensoren

Hoeveel brandstof zit er nog in de benzinetank? Of hoeveel graan is er opgeslagen in mijn silo? Antwoord op dat soort vragen krijg je met een levelsensor.

Welke sensoroplossing de juiste is, hangt van veel zaken af. Gaat het om een vloeistof of een vaste stof? Wat is de structuur van het materiaal? Absorbeert het licht, geluid en/of radiosignalen? Is het een explosiegevaarlijke omgeving? Hoe nauwkeurig moet de meting zijn? Wil je het weten in micrometer of millimeter, of volstaat het om slechts een indicatie te krijgen (vol, half vol, leeg)? En uiteraard, wat mag het kosten?

Als het medium dat je wilt meten, niet statisch is maar dynamisch, kom je op het terrein van de flowsensoren. Hoewel er oplossingen te bedenken zijn voor bewegende vaste stoffen zoals graan of cementpoeder, gaat het in de praktijk vrijwel uitsluitend over vloeistoffen en gassen. Beide categorieën hebben hun eigen sensoropties. Een meetelement voor gasflow is niet geschikt om een vloeistofstroom te registreren, en vice versa.

Customer Service:
T +31(0) 73 2200 000

Technical Support
T +31 (0)73 220 00 19