Druk en temperatuur sensoren

Er zijn weinig grootheden die vaker zo bepalend zijn als temperatuur. Dat begint al thuis waar je de thermostaat instelt op een comfortabele temperatuur. Daar wil je dat het 20 graden is, en blijft. Een sensor in de thermostaat meet de omgevingstemperatuur zodat de verwarmingen kunnen worden geregeld.

Zo’n sensor, of een simpele huis-tuin-en-keuken thermometer, is zelden nauwkeurig genoeg voor industriële toepassingen. Want ook voor die applicaties en processen – van een automotor tot de chemische sector – is het vaak essentieel hoe warm of hoe koud het is. In de basis heeft dat te maken met het feit dat verschillende materialen anders op temperatuursveranderingen reageren. Ze hebben een andere uitzettingscoëfficiënt en als je niet uitkijkt, kan dat de nauwkeurigheid van je kernproces behoorlijk frustreren.

Ook druk is in veel toepassingen een interessante grootheid. Druk wordt vaak zelfs samen met de temperatuur gemeten. Dat kan met één sensor; makkelijk in gebruik, maar zo’n gecombineerde sensor is wel wat hoger in aanschafprijs.

Customer Service:
T +31(0) 73 2200 000

Technical Support
T +31 (0)73 220 00 19