Afstand en snelheid sensoren

Hoe vindt een zelfrijdende auto zijn weg? En hoe voorkomen AGV’s en AMR’s dat ze tegen alle objecten om hun omgeving botsen? Dan doen ze door continu de afstanden te meten tussen zichzelf en alles dat ze om zich heen waarnemen.

Technieken die zeer geschikt zijn voor dit soort toepassingen, zijn gebaseerd op het time-of-flight principe; een systeem zendt een puls uit (licht, geluid of een radiosignaal) en meet vervolgens hoelang het duurt voordat de reflectie terug is. Lidar, ultrasoon of radar werken prima voor metingen over langere afstanden, voor autonome voertuigen bijvoorbeeld. Onder grofweg een meter valt radartechnologie meestal af, omdat die oplossing dan te kostbaar wordt.

Hoognauwkeurige afstandssensoren vinden we vaak terug in machines voor de halfgeleiderindustrie. Ook zijn ze geschikt om precieze oppervlaktescans uit te voeren en in het micrometerbereik alle putjes en bergjes te detecteren.

Door gebruik te maken van het dopplereffect kun je afstandssensoren ook toepassen om snelheden te registreren. Uit opeenvolgende metingen is immers de snelheid af te leiden.

Customer Service:
T +31(0) 73 2200 000

Technical Support
T +31 (0)73 220 00 19